top of page
albero_quadr_OK.jpg

Psihoanalitična psihoterapija

"Pomembno je ohranjanje upanja, da se stvari lahko vendarle spremenijo na boljše."

Psihoterapevtsko pomoč poiščemo takrat, ko želimo izboljšati svoje počutje in se nam zdi, da si sami ne uspemo več pomagati. 

Ko se odločimo, da se obrnemo k psihoterapevtu naredimo pomemben in odgovoren korak: zaupamo strokovnjaku, ki nam bo omogočil širši in razvejani vpogled v našo notranjo stvarnost in s tem postaja izvor naših težav jasnejši 


Psihoanalitična psihoterapija je metoda globinskega zdravljenja, ki temelji na spoznanju, da je psihična stvarnost kompleksna; sestavljajo jo bolj ali manj globoki prepletajoči se nivoji, deloma zavestnih, deloma nezavednih vsebin, ki pogojujejo naše misli, občutke in vedenje.


Psihoterapevtska obravnava deluje v smislu povezovanja vsebin notranjega sveta; s tem da te pridobivajo smisel, postajajo za nas sprejemljivejše. Simptomu, kot na splošno emotivnemu doživljanju, začnemo pripisovati vzrok in smisel; obravnavamo jih in se z njimi soočamo v novi prijaznejši luči. Hkrati pa rase občutek notranje svobode in pozornosti do novih možnih psihičnih premikov, ki so skladnejši z našimi potrebami in željami.

Proces zdravljenja ni fokusiran na simptomatologijo, temveč upošteva celotno osebnost in način individualnega delovanja, ki se je izoblikoval v teku življenja. Zato je obravnava navadno dolgoročna (nekaj let). Obstaja tudi možnost, da obravnavo osredotočimo le na nekatera problematična vprašanja, ki osebo vsekakor zelo obremenjujejo; v tem primeru je terapevtsko delo časovno bolj omejeno.


Prostor in čas v katerih se terapija odvija imata svoj pomen, saj ustvarjata pogoje za sproščeno razmišljanje o sebi, to je za prosto pojavljanje občutkov, čustev, fantazij ter za gradnjo občutka varnosti in zaupanja.  

Terapija se odvija enkrat ali dvakrat tedensko, vsako srečanje traja 50 minut. Možni so pa tudi svetovalni razgovori vsaka dva tedna.

Terapevt svetuje vsaki posamezni stranki najprimernejšo obliko obravnave.


Individualna terapija je namenjena odraslim in najstnikom.

Staršem so namenjeni svetovalni in podporni pogovori.

Partnerska terapija in družinska mediacija imata podoben okvir, le da traja vsako srečanje nekoliko dlje (približno 70 min) .

Za naknadne informacije pišite na e-naslov ali pokličite na zgoraj navedeno telefonsko številko.

bottom of page