top of page

Psihološko svetovanje in psihoanalitična psihoterapija

"Pomembno je ohranjanje upanja, da se stvari lahko vendarle spremenijo na boljše."

Psihoterapevtsko pomoč poiščemo takrat, ko želimo izboljšati svoje počutje in se nam zdi, da si sami ne uspemo več pomagati. 

Ko se odločimo, da pokličemo psihoterapevta naredimo pomemben in odgovoren korak: zaupamo strokovnjaku, ki nam bo omogočil širši in jasnejši vpogled v našo notranjo stvarnost in s tem bomo bolje razumeli izvor naših težav.

 

Psihoanalitična psihoterapija je metoda globinskega zdravljenja, ki temelji na spoznanju, da je psihična stvarnost kompleksna; sestavljajo jo bolj ali manj globoki prepletajoči se nivoji, deloma zavestnih, deloma nezavednih vsebin, ki pogojujejo naše misli, občutke in vedenje.

 

Psihoterapevtska obravnava deluje v smislu povezovanja vsebin notranjega sveta; s tem da te pridobivajo smisel, postajajo za nas sprejemljivejše. Simptomu, kot na splošno emotivnemu doživljanju, začnemo pripisovati vzrok in smisel; obravnavamo ga v novi prijaznejši luči. Hkrati pa rase občutek notranje svobode in pozornosti do novih možnih psihičnih premikov, ki so skladnejši z našimi potrebami in željami.

Proces zdravljenja ni fokusiran na simptomatologijo, temveč upošteva celotno osebnost in način individualnega delovanja, ki se je izoblikoval v teku življenja. Zato je obravnava navadno dolgoročna (nekaj let). Obstaja pa tudi možnost, da obravnavo osredotočimo le na nekatera problematična vprašanja, ki vsekakor posameznika zelo obremenjujejo; v tem primeru je potek terapije časovno bolj omejen.

 

Prostor in čas v katerih se terapija odvija imata svoj pomen, saj ustvarjata pogoje za sproščeno razmišljanje o sebi, to je za prosto pojavljanje občutkov, čustev, fantazij ter za gradnjo varnosti in zaupanja.  

Terapija se odvija enkrat ali dvakrat tedensko, vsako srečanje traja približno 50 minut. Možni so pa tudi svetovalni razgovori vsaka dva tedna.

Terapevt svetuje  najprimernejšo obliko obravnave.

 

Individualna terapija je namenjena odraslim in najstnikom.

Staršem so namenjeni svetovalni in podporni pogovori.

Partnerska terapija in družinska mediacija imata podoben okvir, le da traja vsako srečanje nekoliko dlje (približno 70 min) .

 

Če si želite poglobitve psiholoških tematik, se lahko povežete z mojo rubriko v tedniku Novi glas.

 

Za naknadne informacije pišite na e-naslov ali na navedeno telefonsko številko.

bottom of page