top of page
Notranji svet je pisan in razvejan.
Za osebno psihološko rast in zadovoljivo uveljavitev v svetu..

Psihoanalitična psihoterapija

Pomembno je ohranjanje upanja, da se stvari lahko vendarle spremenijo na boljše.

Na psihoterapevtsko obravnavo pomislimo takrat, ko doživljamo stisko, želimo izboljšati svoje počutje in si pri tem samostojno ne zmoremo pomagati. 

Ko pokličemo psihoterapevta naredimo pomemben in odgovoren korak za svoje duševno zdravje, saj se odločimo da zaupamo strokovnjaku, zato da bomo bolje razumeli izvor in pomen svojih težav.

 

Psihoanalitična psihoterapija je metoda globinskega zdravljenja duševne stiske, ki se sklicuje na teorijo Sigmunda Freuda. Psihoanaliza je od svojega začetka izpred sto let doživela pomembne spremembe in poglobitve. Njeno glavno izhodišče temelji na odkritju, da sestavljajo psihično stvarnost tudi nezavedne vsebine, ki podobno kot zavestne, pogojujejo naše mišljenje, afekte ter vedenje.

Zato sta notranji svet in njegovo dogajanje izredno pomenljiva, saj v neki meri pogojujeta doživljanje zunanjega sveta, in sta obenem po drugi strani, podvržena vplivu zunanjega okolja.

 

Psihoterapevtska obravnava deluje v smislu povezovanja in pridobivanja smisla psihičnih vsebin, tako da nam postanejo sprejemljivejše in dostopnejše. S tem pa rase občutek večje notranje svobode in to posledično dovoljuje  osebnostne spremembe.

Pojavljajo se nove možnosti, ki so skladnejše z našimi potrebami in željami.

 

Psihoanalitična psihoterapija je dobro podkovana tehnika, ki temelji na poslušanju in na vrednotenju terapevtskega odnosa. Ni osredotočena na razreševanje simptomov, temveč na ozaveščanje dejavnikov, ki jih povzročajo.  

Proces zdravljenja se torej ne fokusira na simptomatologijo, temveč upošteva celostno osebnost v spoštovanju specifičnih njenih značilnosti. Zato je obravnava dolgotrajna (nekaj mesecev ali let), učinek pa, ravno hvala temu principu, stabilen in daljnoročen.

 

Obstaja pa tudi možnost, da se terapevtska obravnava osredotoči le na nekatera problematična področja, ki posameznika zelo bremenjjo in utesnjujejo; v tem primeru je potek terapije v domeni zs pacientom časovno bolj omejen.

 

Velika pozornost je posvečena terapevtskemu odnosu, ki v duhu spoštovanja profesionalne tajnosti ustvarja v pacientu občutek zaupanja, varnosti in svobode.

Prostor in čas v katerih se terapija odvija imata svoj pomen, saj gradita pogoje za sproščeno razmišljanje o sebi, za svobodno pojavljanje občutkov, čustev, fantazij, sanj in dnevnega sanjarjenja.

 

Terapija se odvija enkrat ali dvakrat tedensko, vsako srečanje traja približno 50 minut.

Po začetnih uvodnih srečanjih terapevt svetuje pacientu zanj  najprimernejšo obliko obravnave.

 

Individualna terapija je namenjena odraslim in najstnikom.

 

Staršem so namenjeni svetovalni in podporni pogovori.

 

Partnerska terapija in družinska mediacija se odvijato po že zgoraj navedenih pravilih, vsako srečanja pa traja nekoliko dlje (približno 70 min) .

 

V posebnih okoliščinah je omogočena tudi terapija na daljavo

 

Za naknadne informacije pišite na e-naslov: verlokar@gmail.com

ali pokličite na telefonsko številko:

0039 3488721197.

bottom of page