top of page
Psychologist Session

Psihoanalitična psihoterapevtska ordinacija

"Pomembno je ohranjanje upanja, da se stvari lahko vendarle spremenijo na boljše."

Za psihoterapevtsko pomoč vprašamo takrat, ko želimo izboljšati kakovost svojega počutja in se zavedamo, da si pri tem ne moremo sami pomagati. 

Ko se odločimo, da vprašamo za pomoč, naredimo pomemben in odgovoren korak, saj dokažemo, da smo zmožni poskrbeti zase in zaupati strokovnjaku, ki nam bo omogočil širši vpogled v svojo notranjost in s tem večje razumevanje svojih težav. 


Psihoanalitična psihoterapija je metoda globinskega zdravljenja psiholoških težav. Psihoanalitična teorija temelji na spoznanju, da je naša psihična stvarnost zelo kompleksna in razvejana; sestavljajo jo bolj ali manj globoki prepletajoči se nivoji, deloma nezavednih vsebin, ki pogojujejo naše misli, občutke in vedenje.


Hvala psihoterapevtski obravnavi se vsebine našega notranjega sveta začnejo povezovati, pridobivati smisel in postajati sprejemljivejše. Simptomom, tesnobnim in bolečim občutkom začnemo pripisovati globlji vzrok in smisel; začnemo se odpirati možnosti, da te obravnavamo in se z njimi soočamo v novi prijaznejši luči. Hkrati pa rase občutek notranje svobode in posluha do novih možnih psihičnih premikov, ki so bolj v skladu z našimi potrebami in željami.

Proces zdravljenja ni fokusiran na simptomatologijo, temveč upošteva celotno osebnost in način njenega delovanja. Zato je obravnava navadno dolgoročna, učinki te pa dolgotrajni. Obstaja tudi možnost, da obravnavo osredotočimo le na nekatera problematična področja in je zato terapevtsko delo časovno omejeno.


Prostor in čas v katerih se terapija odvija imata svoj pomen, saj ustvarjata pogoje za miselni prostor, kjer se pojavljajo občutki, čustva, fantazije in sanje. 

Potek terapije se odvija enkrat ali dvakrat tedensko. Možni so pa tudi svetovalni in suportivni razgovori v dajših časovnih presledkih.


Za naknadne informacije pišite na e-naslov ali pokličite na zgoraj navedeno telefonsko številko.

(V obdobju omejevalnih ukrepov v zvezi s pandemijo novega koronavirusa obstaja možnost, po dogovoru, dela na daljavo.)

PSIHOTERAPEVTSKA ORDINACIJA: Chi sono
bottom of page