top of page
albero_quadr_OK.jpg

Psihoanalitična psihoterapija

"Pomembno je ohranjanje upanja, da se stvari lahko vendarle spremenijo na boljše."

Za psihoterapevtsko pomoč vprašamo takrat, ko želimo izboljšati svoje počutje in se nam zdi, da si sami ne uspemo več pomagati. 

Ko se odločimo, da se obrnemo k psihoterapevtu naredimo pomemben in odgovoren korak do lastnega zdravja: zaupamo strokovnjaku, ki nam bo omogočil širši vpogled v svojo notranjost in s tem večje razumevanje svojih težav. 


Psihoanalitična psihoterapija je metoda globinskega zdravljenja, ki temelji na spoznanju, da je psihična stvarnost zelo kompleksna; sestavljajo jo bolj ali manj globoki prepletajoči se nivoji, deloma zavestnih, deloma nezavednih vsebin, ki pogojujejo naše misli, občutke in vedenja.


Psihoterapevtska obravnava deluje v smislu povezovanja vsebin notranjega sveta; s tem te pridobivajo smisel in postajajo sprejemljivejše. Simptomom, kot na splošno emotivnemu doživljanju, začnemo pripisovati vzrok in smisel; obravnavamo jih in se z njimi soočamo v novi prijaznejši luči. Hkrati pa rase občutek notranje svobode in pozornosti do novih možnih psihičnih premikov, ki so skladnejši z našimi potrebami in željami.

Proces zdravljenja ni fokusiran na simptomatologijo, temveč upošteva celotno osebnost in način individualnega delovanja, ki se je razvil v teku življenja. Zato je obravnava navadno dolgoročna (nekaj let). Obstaja tudi možnost, da obravnavo osredotočimo le na nekatera problematična področja, v primeru da so ta površinskega značaja in postane tako terapevtsko delo časovno bolj omejeno.


Prostor in čas v katerih se terapija odvija imata svoj pomen, saj ustvarjata pogoje za sproščeno razmišljanje o sebi, to je za prosto pojavljanje občutkov, čustev, fantazij ter za grajenje občutka varnosti in zaupanja.  

Terapija se odvija enkrat ali dvakrat tedensko, vsako srečanje traja 50 minut. Možni so pa tudi svetovalni razgovori vsaka dva tedna.

Terapevt svetuje vsaki posamezni stranki najprimernejšo obliko obravnave.


Individualna terapija je namenjena odraslim in najstnikom.

Staršem so namenjeni svetovalni in podporni pogovori.

Partnerska terapija in družinska mediacija ima podoben okviri, le da traja vsako srečanje nekoliko dlje (približno 70 min) .

Za naknadne informacije pišite na e-naslov ali pokličite na zgoraj navedeno telefonsko številko.

PSIHOTERAPEVTSKA ORDINACIJA: Chi sono
bottom of page